Kun je de administratie van de VvE in Excel doen? Deze vraag kreeg ik regelmatig. En nu ik straks zelf ook mede-eigenaar wordt van een appartementencomplex ben ik er eens ingedoken.

Dus maakte ik een mooie template voor relatie-, administratief en en financieel beheer van een VVE in Excel.

VvE Administratie in Excel is een simpele Excel-tool voor Verenigingen van Eigenaren voor relatiebeheeradministratief en financieel beheer tot maximaal 40 appartementen.

VvE administratie in Excel doen - simpel en snel

Met behulp van VvE in Excel bespaar je geld voor alle eigenaren van je VvE. Zo maak je snel een jaarbegroting, leg je simpel alle kas- en bankmutaties vast en maak je een duidelijke eindafrekening. Ook is het bepalen van maandbedragen per eigenaar moeiteloos. Het is zo eenvoudig als het invullen van een tabel.

Wat kan je allemaal met de VvE Administratie in Excel?

Relatie- en administratief beheer

De volgende onderdelen vind je terug onder relatie- en administratief beheer:

 • Het beheren van relaties van de VvE, waaronder alle eigenaren en leveranciers.
 • Ruimte tot 40 appartementen (83% van zo’n 140.000 VvE’s heeft maximaal 20 appartementsrechten per VvE).
 • Eigenaarsregister met alle eigenaren die in de splitsingsakte staan en het bewaken van openstaande posten
 • Eenvoudige eigendomsoverdracht als een appartement verkocht wordt.
 • Gegevens over de VvE zelf, zoals: verdeelsleutels (max. 8), bank- en/of spaarrekeningen (max. 9), adres secretariaat, kadastrale aanduiding, modelreglement.
 • Contracten en verzekeringen tabel.

VvE administratie in Excel voorbeelden rapportages

Financieel beheer

Financieel beheer bestaat uit de volgende componenten:

 • Instellingen voor de financiële administratie, zoals: boekjaar, grootboekschema, beginbalans
 • Complete boekhouding op basis van bank- en kasmutaties in één tabel: betalingen van inkoopfacturen, prolongatie en ontvangsten van de bijdrage servicekosten, dotatie reservefondsen en memoriaalboekingen etc.
 • Gemakkelijk de begroting verwerken van je VvE om snel de servicebijdrage per appartement te berekenen op basis van verschillende (tot 8) verdeelsleutels.
 • Begroting voor eenmalige bijdrage maken.
 • Importmodules van alle Nederlandse banken t.b.v. bankafschriften verwerking.
 • Automatische opstelling van de winst- en verliesrekening en balans per periode
 • Kant-en-klare jaarrekening inclusief balans, exploitatieoverzicht en toelichting op de balans en reservefondsen.
 • Afrekening VvE-bijdrage per appartement
 • Eigenaarsoverzicht: met alle service-bijdragen en betalingen en het aandeel in de reservefondsen
 • Dashboard: met alle belangrijke financiële gegevens van je VvE in één overzicht
 • Samenvatting van alle inkomsten en uitgaven en saldo bankrekeningen
 • Top 10-lijsten voor inkomsten, uitgaven, opbrengsten en kosten per maand

Meer info: https://www.boekhoudeninexcel.nl/product/boekhoudpakketten/vve-in-excel/